Електронна бібліотека "Моя Черкащина"

Черкаської обласної організації

Національної спілки краєзнавців України

Шановні черкащани, гості краю!

Із сайту «Краєзнавча Черкащина» обласної організації

Національної спілки краєзнавців України відкрито

доступ до електронної бібліотеки книг та статей

членів НСКУ краєзнавчого спрямування, номерів

журналу «Краєзнавство Черкащини», збірників

науково-краєзнавчих конференцій «Черкащина

в контексті історії України», інших матеріалів.

Їхня тематика – історія, культура, природні багатства

та економіка, видатні постаті Черкащини – самобутнього

і неповторного краю України.

Електронна бібліотека започаткована за пропозиціями

широкої громадськості, передусім освітян, працівників культури,

журналістів, студентів, учнів, не байдужих до історії рідного

краю черкащан. Потреба в такій сучасній формі книгокористування

давно назріла, оскільки краєзнавча література видається з великими

труднощами і зовсім малими тиражами, відразу стаючи раритетом.

Створення електронної книгозбірні – внесок обласної організації

НСКУ у справу вивчення і поширення знань про Черкащину,

виховання у її жителів поваги до власної історії і сучасності,

до гідної наслідування трудової і ратної звитяги наших земляків.

Адже сьогодні краєзнавча література, як і знання про край взагалі,

становить основу формування у молоді високих громадянсько-патріотичних

якостей, любові до рідної землі і держави, готовності захищати на ній мир і спокій.

Наша бібліотека містить електронні аналоги друкованих видань про

Черкащину у форматі PDF. Поки що їх небагато, але бібліотека постійно

поповнюватиметься, розширюючи хронологічні і тематичні межі інформації.

Пропоновані користувачам праці черкаських краєзнавців та краєзнавчі матеріали

подаються в алфавітному порядку.

Сподіваємося, що з часом електронна бібліотека нашої Спілки стане

важливим пізнавально-виховним осередком інформаційного простору.

Бібліотека відкрита для читачів, надає вільний доступ до інформації і знань

про рідний край. Ласкаво просимо!

Черкаська обласна організація Національної спілки 

краєзнавців України

 

STx 1186-1189

А

Архив Юго-Западной России. Часть 7. Том I. Акты о заселений

Юго-Западной России (1386 — 1700 гг.)

/ Под ред. В. Б. Антоновича.– К., 1886.– 647 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/Y051O20evUL7Y

Архив Юго-Западной России. Часть 7. Том II. — Акты о заселений

Юго-Западной России (1471 — 1668 гг.)

/ Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова.– К., 1890.– 644 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/d/cz58mhodvUL5n

Б

Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии. К. : Типография

Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889. 162 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/MiFCMT1TtpNQB

Борщ М. І. З вершин славетних черкащан. Краєзнавчі нариси, вірші, поеми. – Черкаси:

видавець Кандич С. Г., 2013. – 336 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/vLc74OPgt8hB3 

Бубенок О. Б. Легенды об основании города Черкассы: правда или вымысел?

/ О. Б. Бубенок // Східний світ. 2012. № 3. С. 5 17.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/HhEo5NvGvyxRZ

В

Войтова Л. Розвиток освіти на Черкащині: спроба ретроспекції

/ Л. Войтова // Історико-педагогічний альманах. 2013.

Вип. 1. С. 52 58.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/-r2SNuHitoL2W

Г

Гончаренко В. А. Черкащина в легендах та переказах. Краєзнавчий довідник.

Черкаси. : Видавець Чабаненко Ю. А., 2006. 384 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/M8yBOlYqtpP5H 

Горохівський П. І. Уманщина в епоху міді-бронзи.Умань: ПП Жовтий, 2011. 240 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/4JcS4ECutpPE4 

Д

Довжук І.В. Цукрова промисловість Наддніпрянської України в середині ХІХ ст.

/ І. Довжук // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.

– Запоріжжя : Просвіта, 2005. – Вип. ХІХ. – С. 100 – 103.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/G0lLO1lNtpPSN

Ж

Жарких М. Терехтемирів — К., 2013. 277 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/Fp6IjxsVtpPiC 

І

Історичне краєзнавство: досвід, практика, перспективи.

(Історико-краєзнавча робота в навчальних закладах Черкащини.

До 55-річчя утворення Черкаської області)

/ уклад. Н. М. Степанова. Черкаси: Видавництво ОІПОПП, 2010. 55 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/AfeT-GZttpQAf 

Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Черкаська область

/ АН УРСР. Ін-т історії; Голов. редкол.: П. Т. Тронько (голова)

та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. – 788 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/d/rcEQu0FtyWpME

К

Козоріз В. З історії розвитку шкільної освіти у містечку Драбів

/ В. Козоріз.– Х., 2016.–37 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/FZkAy72ktNsUg 

Комарніцький О. Б. Педагогічні навчальні заклади Черкащини

у 20-30-ті рр. ХХ ст.: реорганізації та формування студентського складу

/ О. Б. Комарніцький // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка. Історичні науки. 2013. Т. 23. С. 416 424.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/wfuU7HDNuChjQ 

Костюк М. В. Забуті сторінки в становленні аграрної освіти та науки в Черкаському краї:

Бобрицька школа садівництва та городництва / М. В. Костюк //

Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей.Переяслав-Хмельницький,

2011.Вип. 26.С. 348  353.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/q_7wug-6uCjVw 

Краєзнавство: науковий журнал. – 2016. – Ч. 1–2 (94–95). – 292 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/Inzbq9JZteqzS

 «Краєзнавство Черкащини»: випуск 1–10 : анотований бібліографічний покажчик

/ уклад. : А. П. Іржавська, О. З. Силка ; авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко.

Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 96 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/yzW78zYhtpPre

Краєзнавство Черкащини. Збірник. – № 9. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С.Г., 2011. – 252 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/QwXJSZTYt8wwV

Краєзнавство Черкащини. Збірник. – № 10. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С.Г., 2013. – 248 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/Gn3NZTGlt8wy5 

Краєзнавча Шевченкіана України. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції,

присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, м. Канів, 24-25 жовтня 2014 р.

/ За заг. ред. О.П. Реєнта. –К., 2014. – 365 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/F5zJXHTXt8y7H 

Л

Лазуренко В.М. Історія Чигиринщини (з найдавніших часів до сьогодення).

Навчальний посібник. — Черкаси: «Ваш Дім», 2004. — 456 с.

 Режим доступу:https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/358 

Лазуренко В.М. Поховання гетьмана Б. Хмельницького у Суботові: візії та реалії

 // Український історичний журнал. – 2022. – Число 2. – С. 175 – 193

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4112 

 Лазуренко В.М. Чи буде розкрито таємницю місця останнього спочину Богдана Хмельницького

 // Пам'ятки України. Національна спадщина.— 2020.— №1— 3.— С. 52— 58.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3585

 Лазуренко В.М. Сучасний історіографічний погляд на проблему встановлення

 дати закінчення земного життя та локалізацію поховання

 гетьмана України Богдана Хмельницького

 // Гуманітарний вісник: зб. наук. праць.— Число 31. Вип. 15 / М-во освіти і науки України,

 Черкас. держ. технол. ун-т.— Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І., 2019.— С. 5 — 14. — (Серія: Історичні науки).

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1541

 Лазуренко В.М. Історичні джерела і сучасні наукові розвідки про поховання

гетьмана України Богдана Хмельницького у контексті українського державотворення

// Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України.

Постать Івана Виговського в контексті української історії

/ Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-історичної конференції. 14 грудня 2019р.,

м. Бар Вінницької області.— Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019— С. 204—209.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3860 

 Лазуренко В.М. Сучасний погляд на історичні події 1664 року.

Наруга над прахом великого українського гетьмана Богдана Хмельницького: була чи не було?

// Гуманітарний вісник: зб. наук. праць.— Число 32. Вип. 16 / М-во освіти і науки України,

Черкас. держ. технол. ун-т.— Черкаси: ЧДТУ, 2020.— С.5— 12.— (Серія: Історичні науки) (фахове видання).

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1553

Лазуренко В.М. Літописна необачність чи свідома фальсифікація української історії.

1664 рік: таємниця осквернення могили і праху великого українського державотворця Богдана Хмельницького

// Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку.

Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27—28 березня 2020р.,

м. Дніпро. Частина ІI. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький.— Дніпро: СПД «Охотнік», 2020.— С. 112—116.

Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3724 

Лазуренко В.М. Столітні наближення і віддалення українського суспільства

від розкриття таємниці місця поховання великого гетьмана України Богдана Хмельницького

// Вісник гуманітарного наукового товариства: наукові праці.

Випуск 20. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020.— С.52 — 58.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3586

Лазуренко В.М. Михайло Сирота у спогадах українських політиків

і активних учасників національно-демократичних процесів в Україні

//Гуманітарний вісник: зб. наук. праць.— Число 33. Вип. 17

/ М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.— Черкаси: ЧДТУ, 2020.— С.16—31.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3139

Лазуренко В.М. Сирота Михайло Дмирович: Громадянин, Патріот,

один із творців Конституції України

// Черкащина в контексті українського державотворення: матеріали

Регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю Конституції України

та 30-річчю Незалежності України (25 червня 2021р., м. Черкаси); Черкас. держ. технол. ун-т.

Черкаси:видавець фоп Гордієнко Є. І., 2021.— с. 24— 38.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3833

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3833/2/%d0%a7%d0%b5

%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%20%

d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%96%20

%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d

0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%

d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-24-38.pdf 

Лазуренко В.М. Професор Станіслав Губар: патріот, який боровся за державну незалежність України

// Матеріали IV-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції

 «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження»

 (Черкаси—Канів, ЧДТУ, 07-08 жовтня 2021р.) / упоряд.: В.М.Лазуренко, І.Ю.Стадник, О.О.Яшан;

 М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.— Черкаси: видавець Гордієнко Є. І., 2021.— С.7—16.

Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3832 

Лазуренко В.М. Подвижник краєзнавства Черкащини

// Краєзнавство. Науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України,

 Інститут історії України НАН України.— 2019. – №1.— С. 43—50.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3576

Лазуренко В., Чепурда Г. Затоплені села

 //Українське суспільство в 1960–1980-х рр. Історичні нариси. Колективна монографія

 / Відп. ред. Віктор Даниленко. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2022. — С. 647 – 662.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4224

 Лазуренко В.М. Герої Богданового краю

 // Велич подвигу народного (тези матеріалів обласної науково-практичної конференції,

 присвяченої 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945рр.).

Черкаси, 1995.— С. 84— 85.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3720

 Морозов А. Г., Лазуренко В.М.Церемоніал прийому іноземних гостей в Чигирині

 за часів Б. Хмельницького// Спеціальні історичні дисципліни:

питання теорії та методики [Число 5]/ Історіографічні дослідження в Україні [Вип. 10]:

 Збірка наукових праць на пошану академіка НАН України В.А.Смолія.— К.: НАН України.

 Інститут історії України, 2000.— С. 278—282.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3686

Лазуренко В.М. Іллінська церква// Українське козацтво:

Мала енциклопедія.— Київ: Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2002.— С. 179—180.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3664

 Лазуренко В.М. Суботівський історичний музей

 // Українське козацтво: Мала енциклопедія.— К.: Генеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2002.— С. 470.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3665

Лазуренко В.М. Національний історико-культурний заповідник «Чигирин»

 // Українське козацтво: Мала енциклопедія.— К.: Генеза;

Запоріжжя: Прем'єр, 2002.— С. 338—339.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3666

 Лазуренко В. М. А тим часом гайдамаки ножі освятили

 // Земля Черкаська.— 2003.— 20 червня.— №26 (579).— С. 4.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4053

 Лазуренко В.М. Під небом вічності// Земля Черкаська.—

2003.— 1 серпня.— №32 (585).— С. 4.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4060

 Лазуренко В. М., Лазуренко Ю.М. Символ української державності

 // Історичний феномен Чигиринського краю.

 Матеріали науково-практичної конференції

 Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» 3—4 жовтня 2001 року.

К.: ТОВ «Видавництво Аратта», 2003.— С. 103—111.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3967

 Лазуренко В.М. Один день в історії України

 // Земля Черкаська.— 2004.— 16 січня.— №3 (608).— С. 4.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4062

Лазуренко В.М. Культурницькі процеси на Чигиринщині в роки незалежності України

 // Черкащина в контексті історії України.

 Матеріали Першої науково-краєзнавчої конференції Черкащини,

 присвяченої 50-річчю утворення Черкаської області.—

Черкаси: «Ваш Дім», 2004.— С. 299—311.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3560

 Лазуренко В. М., Лазуренко Ю.М. На перехресті епох. Богдан Хмельницький та його доба.

Черкаси: «Ваш Дім», 2005.— 92 с.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3584

 Лазуренко В.М. Політичні репресії 30-х років XXст. на Чигиринщині

 // Краєзнавство Черкащини. Збірник. №8.— Черкаси: «Ваш Дім», 2005.— С. 163—168.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4024

Лазуренко В.М. Тут кожен камінь пам'ятає гетьмана.

 Суботів—заміська резиденція гетьмана України Богдана Хмельницького.—

Черкаси: «Ваш Дім», 2006— 20 с.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3837

Лазуренко В.М. Чигиринщина — один із центрів духовного відродження

України(90-ті рр. XX — початок XXIст.)// Чигиринщина: історія і сьогодення.

Матеріали науково-практичної конференції17-18 травня 2006р. —

Черкаси: «Вертикаль», 2006.— С. 5— 12.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3945

 Лазуренко В.М. Гордість і слава отчого краю

 // Петриченко О.Т. Сини і дочки древнього краю.

Вірші і поеми.— Монастирище, 2006.— С.5— 8) (передмова до книги).

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3972

 Лазуренко В. М. Висвітлення Голодомору 1932 – 1933 рр.

у дослідженнях краєзнавців Черкащини//Гуманітарний вісник:

всеукр. зб. наук. праць. – Число 30.Вип. 14/ М-во освіти і науки України,

Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – С.–92–107.

(Серія : Історичні науки)

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1997

 Лазуренко В.М. Роль шкільних історико-краєзнавчих конференцій

 у формуванні національного патріотизму (на прикладі Суботівської ЗОШ I—IIIст.

 та Новоселицької ЗОШ І-ІІ ст. Чигиринського району Черкаської області).—

Черкаси, 2008.— 44 с.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3880

 Лазуренко В. М. «Кам'яна баба» в селі Суботів Чигиринського району

 // Черкащина в контексті історії України.Матеріали Третьої науково-краєзнавчої

конференції Черкащини,присвяченої проблемам охорони, збереження та

використання історико-культурної спадщини.—Черкаси:Вертикаль, 2008.— С. 253—255.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3896

 Лазуренко В.М. Нетлінна слава Чигирина. За Указом Президента

 // Земля Черкаська.— 2009.— 30 січня.— №5 (875).— С. 4.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4067

Лазуренко В.М. Українська національна революція середини XVIIст. і Чигиринщина

 // Записки Осередку Наукового Товариства ім. Шевченка у Черкасах:

 Зб.наук. статей.— Том 2: Праці історико-філософської секції

 / За ред. В. В. Масненка.— Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2009.— С. 37— 44.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3743

 Lazurenko V. The destruction of ecclesiastical arhitectural monuments of 

Сhygyryn district in the 20-30-s of the XX century// Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць.—

Число 24. Вип.8. Cерія: історичні науки./ М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.—

Черкаси: ЧДТУ, 2016.— С.99—103.— Англ. мовою.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3578

 Лазуренко В.М. Тут кожен камінь пам'ятає гетьмана

 // Нераденко Т.М. Відділення історії Черкаського обласного територіального

 відділення Малої академії наук України (з досвіду роботи): навчально-методичне видання. —

Черкаси:ПП Чабаненко Ю. А., 2016.— С. 336—342.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4026

Зозуля Н. М., Лазуренко В.М. Свідчення старшин та офіцерів армії УНР

 про політичні орієнтації повстанського руху в Середньому Подніпров'ї у 1918 — на поч. 1920-х рр.

 // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць.— Число 27. Вип.11

 / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.—

Черкаси: ЧДТУ, 2017.— С.187—194.— (Серія: Історичні науки).

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1948

 Лазуренко В.М. Чигирин — один з центрів політичного життя Східної Європи XVIIст.

 / Чигиринські вісті.— 2017.— 21 січня.— №3 (12741).— С. 8.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3945

Лазуренко В.М. Прийде час, і ми повернемося до потужної ролі бібліотек

 саме у формуванні реального українського патріотизму

 Режим доступу: https://novadoba.com.ua/342161-pryjde-chas-i-my-povernemosya

-do-potuzhnoyi-roli-bibliotek-same-u-formuvanni-realnogo-ukrayinskogo-patriotyzmu.html

 Лазуренко В.М.Певні сили знищують бібліотеки:

 //procherk.info/direct/624-lazurenko/85935-lazurenko-pevni-sili-znischujut-biblioteki

 [Архівовано14 травня 2022 уWaybackMachine.]

Лазуренко В.М.Михайлівська церква в Суботові як об'єкт для сучасних наукових дискусій

 // Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження:

 матеріали III-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю)

(05—06 листопада 2020р., упоряд.: д.і.н., проф. В.М.Лазуренко, к.і.н., доц. І.Ю.Стадник,

 к.і.н., доц. О.О.Яшан) / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.— Черкаси:,

 ФОП Гордієнко Є. І. 2020.— С. 11— 18.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3831

 Лазуренко В.М. Богдан Хмельницький і навпротистояння церков Суботова.— Харків:

 СГ НТМ «Новий курс», 2021.— 232 с.

Лазуренко В.М. Усипальниця Гетьмана України Богдана Хмельницького в Суботові має свою написану історію

 // Краєзнавство. Науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України,

 Інститут історії України НАН України. — 2021.— №1— 2.— С. 136—138.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/3573/1/kraeznavstvo_2021_1-2_15.pdf

 Лазуренко В.М. До питання пошуку реального місця поховання,

 державотворця України Богдана Хмельницького// Поділля в роки Української національної революції

середини XVII століття/ Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції,

 приуроченої 370-й річниці героїчної оборони Вінниці на чолі з полковником Іваном Богуном.

Â Вінниця, 04 березня 2021р.— Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2021.— С. 211—225.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3725

Лазуренко В.М. Дискусійне поле історичного минулого

 Іллінської і Михайлівської церков у СуботовіÂ як можливих усипальниць

гетьмана України Богдана Хмельницького

 // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Культурно-історична спадщина України:перспективи дослідження та традиції збереження»

 (з міжнародною участю) (м. Черкаси, ЧДТУ, 20 — 21 жовтня 2022р.) / упоряд.: В.М.Лазуренко,

 І.Ю.Стадник, О.О.Яшан; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.— Черкаси:

 видавець Гордієнко Є. І., 2022.— С. 227—238.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4208

 Лазуренко В.М. Історичне краєзнавство на Черкащині

 // Джерело. Науково-популярне видання. Випуск 3.

 Матеріали Кам'янської районної третьої науково-краєзнавчої конференції

 присвяченої Голодомору 1932—1933 років.— Камянка, 2006.— С.6 — 11.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3969

 Лазуренко В.М. Національна ідея має відповідати принципу

відповідальна держава, чесна влада, гідне життя

 Режим доступу:http://novadoba.com.ua/print:page,1,45-nacionalna-

ideya-maye-vidpovidaty-pryncypu-vidpovidalna-derzhava-chesna-vlada-gidne-zhyttya.html

 Лазуренко В. М. Позитивний образ земляка — взірець для наслідування молодим поколінням

 громадян Української держави (2013)

 Режим доступу: http://novadoba.com.ua/1353-pozytyvnyy-obraz-zemlyaka-vzirec-dlya-

nasliduvannya-molodym-pokolinnyam-gromadyan-ukrayinskoyi-derzhavy.html

Лазуренко В. М. Позитивний образ земляка — взірець для наслідування молодим поколінням

 громадян Української держави (2013)

 Режим доступу: http://novadoba.com.ua/1353-pozytyvnyy-obraz-zemlyaka-vzirec-dlya-

nasliduvannya-molodym-pokolinnyam-gromadyan-ukrayinskoyi-derzhavy.html

Лазуренко В.М. Людина, сповнена великої життєвої енергії

 // Професор Микола Іванович Бушин: Україна — моя Батьківщина. —

Черкаси,ЧДТУ, 2003.— С. 37 — 39.

 Режим доступу:https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3975

 Лазуренко В.М. Доктор історичного призову.

 Роздуми про науково-педагогічну діяльність професора Морозова А. Г.

 // Серйозна студентська газета. — № 9-10 (18-19). — 2006.— квітень-травень.— С. 7.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4064

 Лазуренко В.М. Михайлом освячені. Лауреати Черкаської обласної краєзнавчої премії

імені Михайла Максимовича.— Черкаси: «Вертикаль», 2009.— 58 с. (науково-довідкове видання).

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3670

 Лазуренко В.М. Ліг колоском на отчому порозі.Юрій Миколайович Вовкотруб —

молодий дослідник української історії.— Черкаси: «Вертикаль»,

видавець Кандич С. Г., 2012.— 176 с.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3668

Гуржій О. І., Лазуренко В.М. До 75-річчя доктора історичних наук, професора М.І.Бушина

 // Український історичний журнал.— К.: Інститут історії України НАН України,

 2013.— Вип. № 2 (509). — С. 232—234.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3717

 Лазуренко В.М. Штрихи до портрета черкаського історика і краєзнавця Миколи Бушина

 // Краєзнавство. Науковий журнал.— К.: Національна спілка краєзнавців України,

 Інститут історії України НАН України, 2013.— №3.— С.65 — 73.

 Режим доступу: https://shron3.chtyvo.org.ua/Kraieznavstvo/2013_N3.pdf

 Лазуренко В.М. Історик двох епох: Микола Іванович Бушин.

Черкаси: ЧДТУ, 2013. — 360 с.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3881

 Гончар О.С., Лазуренко В.М. Зародження, згасання і відродження краєзнавчого руху

 на Черкащині у XX столітті // Гуманітарний дискурс суспільних проблем:

 минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю.

23 квітня 2020 року, м. Черкаси. – Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. – С. 18 – 22.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3588

 Лазуренко В.М. Микола Іванович Бушин: біобібліографічний покажчик

до 75-річчя від дня народження.— Черкаси: ЧДТУ, 2013.— 159 с.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3882

 Лазуренко В. М.Позитивний образ земляка — взірець для наслідування молодим поколінням

 громадян Української держави[Архівовано10 вересня 2019 уWayback Machine.](2013)

 Лазуренко В.М. Сергій Герасимович Савранський – патріот своєї малої Батьківщини

 // Савранський С.Г. – педагог з великої літери. – Черкаси: “Черкаський ЦНТЕІ”, 2006. – С.19-25.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3996

Лазуренко В.М. Тарас Григорович Шевченко і Чигиринщина

 // Наш Шевченко. Монографія. — Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І., 2014. — С. 233—250.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/866/1/%d0%9

d%d0%b0%d1%88%20%d1%88%d0%b5%d0%b2%d1%87%d0%b

5%d0%bd%d0%ba%d0%be%202014.pdf

 https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/866

 Лазуренко В.М. Внесок Ю. М. Вовкотруба в українську історичну науку

 / Лазуренко В. М. // Гуманітарний вісник: всеукр. зб. наук. праць.—

Число 23. Вип. 7.— Черкаси:ЧДТУ, 2015. — C.200-209.— (Серія: Історичні науки).

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3964Твої люди, Черкащино!

Випуск №5// Автори-упорядники: Лазуренко В. М., Веретильник В. М., Настасенко Г. П.

Черкаси, 2015.— 24 с.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4034 

 Лазуренко В. М. Людина, сповнена великої життєвої енергії

 // Професор Микола Іванович Бушин: Україна – моя Батьківщина / за ред. проф. М.І.Бушина.

Черкаси, ЧДТУ, 2003. – С. 37 – 39.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3975

Лазуренко В.М. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

 Черкащина у роки Другої світової війни// Нова Доба. – 2018. –

8 травня. – С. 8 – 9 (історичний матеріал підготовлений В.М. Лазуренком)

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4066

 Лазуренко В.М. Життєвий шлях вченого, керівника, людини

 // Учений, Людина, Громадянин. Професор Юрій Лега.

 Серія: Вчені Черкаського державного технологічного університету. –

Черкаси:ЧДТУ, 2009. – С.6 – 14.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3970

 Лазуренко В.М. Яценко Володимир Микитович: життєвий та науково-педагогічний шлях

 // Професор Володимир Микитович Яценко. Серія:

 Вчені Черкаського державного технологічного університету. –

Черкаси:ЧДТУ, 2009. – С.3 – 21.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3971

Лазуренко В.М. Краєзнавчий рух на Черкащині

 // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

 «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»:

 17 – 19 березня 2010 року, м.Черкаси [Текст]

 /М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 241 – 245.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3940

 Лазуренко В.М., Цехмистренко О.В. Спадщина роду.Прізвища жителів Черкащини у

 назвах населених пунктів, держав, річок, морів, національностей. –

Черкаси:“Вертикаль”, видавець Кандич С.Г., 2011. – 96 с.

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4039

Лазуренко В.М., Вовкотруб Ю. М. Каравани українського степу. –

Черкаси:“Ваш Дім”, 2004. – 92с. (друге видання).

 Режим доступу: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3582

Ластовський В. В. Документ 1926 р. про охорону місця знаходження Черкаського замку

/ В. В. Ластовський // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. 2009. Вип. 15. С. 139 144.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/hrkcXkbhuCioG

Ластовський В. В. Легенда про походження міста Черкаси та її реальність

/ В. В. Ластовський // Часопис української історії. 2015. Вип. 32. С. 7 11.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/D3P5XcpMuCivF 

М

Мицик Ю. А. Канівське та Черкаське староства в описі малознаної люстрації

1631–1633 років / Ю. А. Мицик // Краєзнавство. – 2009. – № 3–4. – С. 43 53.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/P-LZfaaQuCi8j

Мицик Ю. А. Чигирингетьманська столиця

/ Ю. А. Мицик.К. : Києво-Могилянська академія, 2007. 392 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/51gz3-EDuChr2

Мельниченко В. М. Шевченкіана Черкащини

/ В. М. Мельниченко. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 208 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/kefUqKfqt8wce

Мошенський С. Куцівський бурлака

(120-річчю від дня народження Тодося Степановича Осьмачки присвячується)

/ Мошенський С. – Черкаси : "ІнтролігаТОР", 2016. – 112 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/LdG8A-e4tHK8d

Н

Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941–1944):

збірник наукових статей, документів, матеріалів та спогадів

/ Керівник проекту О. А. Воронкіна, упорядники: В. М. Мельниченко,

Т. А. Клименко, Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 366 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/bG_4PXdht8wzz

П

Похилевич Л.И. Сказания о населённых местностях Киевской губернии

/ Л. И. Похилевич.К.: Киево-Печерская лавра. – 1864.–763 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/YOgjbfk8uN5tt

С

"Святиня і Голодомор": свідчення очевидців

/ упоряд.О. В. Білокінь.–Л. : ПП Сорока Т. Б., 2003.– 60 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/kHAq5zSjtpNtd

У

Украдене дитинство: діти і підлітки у роки Другої світової війни:

збірник наукових статей, документів, матеріалів та спогадів

/ Авт.-упоряд.: Г. М. Голиш, Т. А. Клименко, В. М. Мельниченко. –

Черкаси : Вертикаль, видавець С. Г. Кандич, 2015. – 192 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/FxWVt6p8t8xMv

Україна Тараса Шевченка: іст.-краєзнав. нариси

/ упоряд.: Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко.Харків: Фоліо, 2014.575 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/3T5QnlchwsuzK

Ч

Черкас Б. В. Остафій ДашковичЧеркаський і Канівський староста XVI ст.

/ Б. В. Черкас // Укр. іст. журн.2002. № 1. С. 53– 67.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/xkGQV94WuChxz

Черкащина в контексті історії України.

Матеріали Першої науково-практичної конференції “Черкащина в контексті історії України”,

з проблем історії міста Черкаси, присвяченої 60-річчю утворення Черкаської області

/ відп. ред. В. М. Мельниченко. – Черкаси: Ваш Дім, 2004. – 476 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/4ddfCtfltvcLf

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Шостої науково-практичної конференції

“Черкащина в контексті історії України”, з проблем історії міста Черкаси,

присвяченої 20-річчю незалежності України

/ відп. ред. В. М. Мельниченко. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2011. – 228 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/eE0OQk99t8xZU

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції

«Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження

Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області. / редактор-упорядник В. М. Мельниченко. –

Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С. Г., 2014. – Частина 1. – 200 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/-M_yJGIFt8xuN

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції

«Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження

Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області. / редактор-упорядник В. М. Мельниченко. –

Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С. Г., 2014. – Частина 2. – 308 с.

Режим доступу:https://yadi.sk/i/MEUExBY1t8xxV