Краєзнавчі новини

ОСВІТЯНСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ ПРОЄКТ

«МОЯ ЧЕРКАЩИНА» ПРАЦЮЄ НА ПЕРЕМОГУ

photo 2023-10-14 20-42-23-1

Починаючи з 2023/2024 навчального року в усіх школах Черкаської області запроваджено вивчення історії рідного краю. Курс має необхідне навчально-методичне забезпечення, розроблене в рамках регіонального освітнього проєкту «Моя Черкащина».

Ініціаторами проєкту виступили Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців України та Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Це була надзвичайно своєчасна ініціатива. Адже вивчення і знання історії набуло особливої актуальності у зв’язку з повномасштабною війною, яку віроломно розв’язала путінська Росія проти України. В умовах історичних викликів і загроз громадянське виховання стало питанням національної безпеки та протидії історичним фальсифікаціям та ворожим ідеологічним впливам. У цьому контексті дієвим пізнавально-виховним засобом виступає шкільна історична освіти та її важливий компонент – вивчення історії рідного краю, всебічне пізнання своєї малої батьківщини, її минулого й сучасного як складової частини історії України.

Свідченням державницького підходу до проблем національно-патріотичного виховання стало те, що у 2022 році сесія Черкаської обласної ради підтримала ініціативу краєзнавчої і освітянської громадськості про започаткування вивчення у закладах загальної середньої освіти області історії рідного краю. Були виділені кошти для реалізації проєкту.

Участь Спілки в історико-краєзнавчому проєкті попередньо обговорювалася на засіданні президії Черкаської обласної організації НСКУ. Представляти Спілку в розробленні проєкту було доручено першому заступнику голови облорганізації, професору, заслуженому працівнику культури України Василю Мельниченку, який впродовж багатьох років займається шкільним краєзнавством. Наказом облуправління освіти і науки його затвердили науковим керівником проєкту. Для роботи над проєктом була створена робоча група, до якої були включені науковці та практики – вчителі історії і керівники шкіл Черкащини. Робота велася за двома напрямами – підготовка програми і навчально-методичного посібника для вчителів. Необхідно було у стислі строки виконати значний обсяг роботи.

photo 2023-10-14 20-40-50-5

Метою навчального курсу розробники визначили формування в учнів цілісного уявлення про минуле і сучасне Черкащини – важливого історичного регіону України, де відбувалося багато ключових подій історії українського народу. Особлива увага мала приділятися знанням про видатних уродженців краю, які жили, боролися і творили на благо України, про тих, хто сьогодні мужньо захищає суверенітет і територіальну цілісність нашої держави у російсько-українській війні і є прикладом для наслідування.

Очолювана Василем Мельниченком робоча група розпочала роботу зі створення програми навчального курсу «Моя Черкащина» для учнів 7–11 класів. Історія рідного краю у ній представлена п’ятьма розділами для кожного класу окремо. Вони передбачають вивчення конкретних подій, явищ та історичних постатей унікального історичного регіону України – Черкащини і складають хронологічнопослідовну систему опанування курсу. Зокрема, у 7 класі передбачається вивчення історії Черкащини з найдавніших часів до XVI ст., у 8 класі – землі краю в XVIXVIII ст., у 9 класі – минуле Черкащини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст., у 10 класі – історію краю 1914–1945 рр. В 11 класі буде вивчатися історія Черкащини від 1945 р. досьогодення.

Зміст кожного розділу програми містить перелік основнихісторичних сюжетів періоду, що вивчається, умовно розділенихна окремі теми.Для підвищення ефективності навчання рекомендовано синхронізувати вивчення історії рідного краю та історії України.

В кожному класі на вивчення історії рідного краю відводиться 35 годин. Навчальний рік завершується підсумковим уроком «Історія Черкащини як складова історії України». Окрім того у кожному класі дві години відводиться на вивчення історії міста, села, територіальної громади.

В програмі окреслені очікуваніÂ результати вивченнякожної темивідповідно до вимогДержавного стандарту та критеріїв оцінювання діяльності учнів. Також сформульовані основні положення пропонованого змісту навчального курсута орієнтовні види навчальної діяльностіпри вивченні курсу. Програма не обмежує творчості вчителів, які маютьможливість самостійно визначати назву теми та перелік питаньдо кожного уроку залежно від умов організації освітньогопроцесу у конкретному класі.

Важливою складовою частиною освітянського проєкту стала підготовка навчально-методичного посібника «Моя Черкащина» з історії рідного краю для вчителів та учнів. Автором ідеї посібника виступив кандидат історичних наук, голова постійної комісії Черкаської обласної ради з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики та спорту Валерій Данилевський. Опираючись на власні багаторічні напрацювання та творчий доробок краєзнавців Черкащини за цю справу взявся професор Василь Мельниченко. Його авторський посібник охоплює усі періоди історії Черкащини, а тематика і структура сформованавідповідно до навчальної програми. Навчально-методичні матеріали викладені у 17 розділах, які поділені на окремі підрозділи («ліхтарики»).

Методично доцільним видається включення до посібника вступної частини «Вивчаємо історію рідного краю», у якій розкривається предмет і завдання курсу історії рідного краю «Моя Черкащина», розуміння понять «краєзнавство», «край», «рідний край», «мала батьківщина», «Черкащина». У цій же частині, з врахуванням досвіду освітян області, сформульовано методичні рекомендації для вчителів щодо організації роботи з вивчення та дослідження історії рідного краю у закладах освіти, що надає посібнику практичного спрямування.

photo 2023-10-14 20-42-23-2

У посібнику на основі опрацювання значного масиву архівних документів, наукової літератури, газетної періодики та польових досліджень систематизовано широкий фактичний матеріал, ґрунтовно охарактеризовано особливості кожного періоду історії Черкащини у контексті історії України, передусім процесів державотворення українського народу.

В окремий розділ виділено період сучасної історії краю «Черкащина у добу творення нової України (2005 – до сьогодення)», у якому зроблено регіональний зріз ключових загальноукраїнських подій і процесів (Помаранчева революція, Революція гідності). Важливо, що у посібнику грунтовано висвітлюється період російсько-української війни, йде мова про черкащан – захисників суверенітету і територіальної цілісності України, допомога Збройним Силам України і волонтерський рух на Черкащині.

Цілком вмотивованим вбачається також включення до посібника хронологічної таблиці основних подій в історії краю, списку рекомендованої літератури і електронних ресурсів, питань ля самоконтролю, видів діяльності, методичних коментарів. Зручності у користуванні навчально-методичним посібником додає наявність у ньомуQR-коду.

Програма і навчально-методичний посібник пройшли державну експертизу і отримали гриф Міністерства освіти і науки України зі схваленням для використання в освітньому процесі. Відзначено, що посібник відповідає вимогам Державного стандарту базової середньої освіти до громадянської та історичної освітньої галузі, положенням Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Одночасно з роботою над регіональним (обласним) проектом Черкаська обласна організація Національної спілки краєзнавців України спільно з Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради підготували навчальний посібник «Черкаси: історія і сучасність» для школярів міста Черкаси. Над ним працював авторський колектив у складі членів НСКУ Василя Мельниченка, Сергія Ганицького, Тетяни Клименко, Оксани Мазур, Оксани Силки, Лариси Синявської, Анатолія Чабана, Оксани Яшан. Рецензент – Валентин Лазуренко.

photo 2023-10-14 20-42-24-3

Черкаська обласна організація НСКУ і надалі братиме участь у роботі над формуванням навчально-методичного забезпечення викладання курсу з історії рідного краю: передбачається розроблення робочих зошитів, створення електронної бібліотеки літератури про Черкащину, фотогалереї ретро-світлин та ілюстративних матеріалів, проведення науково-практичних та інших пізнавально-виховних заходів.

Презентації освітянського історико-краєзнавчого проєкту «Моя Черкащина» за участю громадськості 5 вересня 2023 р. відбулися в Черкаській обласній державній адміністрації, а 15 вересня цього ж року у Черкаській міській раді. Начальник обласної військової адміністрації генерал-майор Ігор Табурець та міський голова Черкас Анатолій Бондаренко наголосили на суспільній значимості виконаної краєзнавцями роботи для активізації національно-патріотичного виховання дітей і молоді у сучасних умовах. Краєзнавців відзначено нагородами.

photo 2023-10-14 20-42-25-4

Валентин Лазуренко

доктор історичних наук, професор,

заслужений працівник освіти України,

голова Черкаської обласної організації

Національної спілки краєзнавців України

 

ВРУЧЕНО ЧЕРКАСЬКУ ОБЛАСНУ КРАЄЗНАВЧУ ПРЕМІЮ ІМЕНІ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА 2023 РОКУ

photo 2023-09-20 13-33-29-7

На Черкащині важливою формою державної підтримки краєзнавства як важливого засобу патріотичного виховання є обласна краєзнавча премія імені нашого земляка Михайла Максимовича, видатного українського вченого-енциклопедиста, першого ректора Київського університету Святого Володимира. Заснованою у 1994 році облдержадміністрацією і обласною радою премією нагороджують переможців конкурсу у двох номінаціях – для авторів краєзнавчих праць і організаторів музейної справи.

photo 2023-09-21 21-08-56-1

Лауреатами премії 2023 року у номінації для авторів краєзнавчих праць стали Олександр ПРЯДКО (за серію книг «Золотоноша: історична топографія та фортифікації», «Малі Канівці. Історико-краєзнавчий нарис (від найдавніших часів до початку ХХ ст.)», «Іркліїв: фортифікації козацького містечка» і Надія КУКСА («Церква Святого Пророка Іллі в Суботові: минуле й сьогодення усипальниці Богдана Хмельницького»); у номінації організаторів музейної справи – Тетяна МОСКАЛЕНКО (керівник Літературного музею Михайла Максимовича Богуславецького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів»).

Вручення премії відбулося 20 вересня на батьківщині Михайла Максимовича у селі Богуславець Золотоніського району Черкаської області. Дипломи цьогорічних лауреатів премії імені Михайла Максимовича вручали співголови Конкурсної комісії з присудження премії – заступник голови Черкаської обласної лержавної адміністрації, кандидат історичних наук Олександр Шамрай і голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, доктор історичних наук, професор Валентин Лазуренко.

photo 2023-09-20 13-32-21-3

photo 2023-09-20 13-30-45-6

У церемонії вручення взяли участь начальник Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, депутат обласної ради Валерій Данилевський, заступник начальника Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА Людмила Товстоп’ят, заступник голови Золотоніської райдержадміністрації Богдан Возняк, голова облорганізації НСКУ (2001–2021 рр.), професор, заслужений працівник культури України Василь Мельниченко, очільник Золотоніської районної організації НСКУ Григорій Голиш.

photo 2023-09-21 21-08-56-4

Учасники заходу ознайомилися з Літературним музеєм Михайла Максимовича, побували на місці садиби, де народився Михайло Максимович, біля пам’ятки природи «Липа Максимовича».

Краєзнавці Черкащини щиро вітають лауреатів краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича 2023 року і зичать їм нових здобутків на краєзнавчій ниві.

photo 2023-09-20 13-31-32-2

photo 2023-09-20 13-30-06-5

 

Краєзнавця Богдана Кулинича нагороджено відзнакою "За особливі заслуги перед Черкащиною"

photo 2023-09-21 21-40-57-1

До Дня фізичної культури і спорту член Національної спілки краєзнавців України та член правління Черкаської обласної організації НСКУ, доктор філософії, доцент Черкаського державного технологічного університету, голкіпер Національної паралімпійської збірної України по футболу Богдан Кулинич нагороджений Почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації і Черкаської обласної ради "За особливі заслуги перед Черкащиною".

photo 2023-09-21 21-40-57-2

На своїй сторінці у фейсбуці Б.Кулинич написав: “Дякую керівництву області за підтримку і розвиток спорту та спортсменів Черкащини! Працюємо і надалі для піднесення іміджу Черкащини та України у світі!”.

photo 2023-09-21 21-41-07-3

Президія Черкаської облорганізації НСКУ щиро вітає Богдана Кулинича з високою нагородою та щиро бажає подальших спортивних та краєзнавчих здобутків.

 

ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ НСКУ

photo 2023-09-21 21-28-18-1

Діяльність Національної спілки краєзнавців України (НСКУ) в умовах воєнного стану. Про це та інше йшлося 14 вересня 2023 р., на онлайн-засіданні Президії НСКУ, під головуванням голови Спілки, доктора історичних наук, профера, член-кореспондента НАН України Олександра Петровича Реєнта. 

photo 2023-09-21 21-28-19-2

Участь в засіданні взяв голова Черкаської обласної організації НСКУ, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського державного технологічного університету Валентин Лазуренко.

photo 2023-09-21 21-28-19-3

КРАЄЗНАВЦІ УКРАЇНИ ЄДИНІ: УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

 

Краєзнавці долучились до відкриття у обласному краєзнавчому музеї експозиційної зали, присвяченої відновленню Незалежності України

photo 2023-08-26 21-54-55

24 серпня 2023 року, у День відродження Незалежності України краєзнавці завітали до Черкаського обласного краєзнавчого музею на відкриття експозиційного залу, присвяченого Відновленню Незалежності України.

Модерувала офіційне відкриття експозиційної зали в.о.директора музею, член Національної спілки краєзнавців України Ірина Собко.

photo 2023-08-26 21-53-55 2

Під час урочистого відкриття залив від імені краєзнавчої громади Черкащини учасників зібрання привітав голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, професор Валентин Лазуренко. Вітаючи присутніх з Днем відновлення Незалежності України, головний краєзнавець Черкащини наголосив, що в руслі часу українці мають подолати нав'язані режимом наративи.

Ми маємо усвідомити, що лише два роки тому, 24 серпня 2021 року Указом Президента ми нашу національну історію державотворення розширили до 988 року, коли «за часів князя Київського Володимира Великого-державотворця» зроблено «цивілізаційний вибір Київської Руси, спадкоємцями якої є Галицько-Волинське князівство, Українська козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава, Карпатська Україна та сучасна Україна». Тож нам сьогодні не 32 роки, а більше тисячі років.

Сьогодні ми згадуємо наших патріотів-черкащан, які стояли біля формування підмурків нашої державності: гетьмана Богдана Хмельницького, Федора Швеця, отаманів Чучупаків, Вячеслава Чорновола, Станіслава Губаря, Михайла Сироту.

Захід, організований сьогодні Черкаським обласним краєзнавчим музеєм, дуже важливий, адже він демонструє, що в сучасній кровопролитній, страшній російсько-українській війні ми не здаємося, наш дух незламний, а національно-патріотичне виховання – це той пріоритет національної безпеки, який є запорукою здорової нації, здорової культури, серед іншого, наголосив у своєму виступі голова Черкаської обласної організації НСКУ, професор Валентин Лазуренко.

photo 2023-08-26 21-53-55

Спогадами про прагнення до незалежності, про патріотичну громадську діяльність культурно-просвітницької організації «Заповіт» поділилася директорка музею «Кобзаря» Ольга Шарапа.

Після натхненних промов завідувачка сектору новітньої історії Черкаського обласного краєзнавчого музею Ірина Мірошникзапросила оглянути експозицію новоствореної зали.

photo 2023-08-26 21-53-54

photo 2023-08-26 21-53-54 2

Ідея висвітлення визвольної боротьби і державотворення в краєзнавчому музеї є головним і наскрізним наративом усієї експозиції.

Через рідкісні, подекуди унікальні артефакти, зібрані працівниками музею, відтепер вперше у закладі висвітлюється період, хоча і не дуже тривалий за мірками історії, але по-справжньому доленосний – відновлення незалежності України на тлі розпаду радянської імперії, і перші кроки на шляху розбудови молодої держави. Матеріали розповідають як про загальнодержавні, так і місцеві знакові події та процеси.

photo 2023-08-26 21-53-53

photo 2023-08-26 21-53-55 3

photo 2023-08-26 21-53-56 2

Створюючи експозицію і подаючи фактичний матеріал, працівники музею намагалися відтворити урочисту і святкову атмосферу ключових моментів новітньої історії.

photo 2023-08-26 21-53-56

За матеріалами пресслужби

Черкаського державного технологічного університету

 
«ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець»

Сторінка 7 з 46