ПРО ГЕОГРАФІЧНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ

Проблемою визначення місцезнаходження географічного центру України у 1993 році почала займатися група Львівського національного університету імені І.Франка. На основі опрацювання картографічних матеріалів було з’ясовано, що за попередніми розрахунками такий центр розташований в районі міста Шпола Черкаської області.

Перша офіційна інформація про це з’явилася у навчальному посібнику для студентів географічних факультетів відомого українського географа, доктора географічних наук, професора Ф. Заставного „Географія України” // Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с. іл.

Повернення до питання географічного центру України у 2003 році зумовлювалося необхідністю конкретизації точки географічного центру та демаркації і закріплення її на місцевості.

Черкаська обласна державна адміністрація у вересні 2003 року підтримала ініціативу науковців та громадськості і звернулася до Науково-дослідного інституту геодезії і картографії Державної служби геодезії, картографії та кадастру (№ 1756/01-8 від 26.09.2003) за сприянням у проведенні необхідних робіт, які доручалося виконати Придніпровському відділенню Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи (м. Черкаси).

За наслідками роботи відбулося засідання Національної ради з географічних назв (протокол від 16.10.2003), на якому ухвалено, „географічний центр в околицях м. Шпола Черкаської області є географічним центром України, визначеним спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з топографо-геодезичної та картографічної діяльності”. Таким органом згідно затвердженого Кабінетом Міністрів України положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру є саме ця державна інстанція (стаття 4, пункт 11).

Науково-технічна рада Державної служби геодезії, картографії та кадастру (Укргеодезкартографія) на своєму засіданні (протокол від 21.10.2003) підтвердила, що робота „виконана у відповідності з технічними умовами” і рекомендувала оприлюднити координати географічного центру України в установленому порядку.

Встановлено, що географічний центр України розташований біля села Мар’янівка Шполянського району Черкаської області з координатами:

490 01’  39’ північної широти,

310 28’  58’ східної довготи.

27 серпня 2004 року проведено закладку ґрунтових реперів географічного центру України, які здані на збереження у Мар’янівську сільську раду.

Наказом Державного комітету природних ресурсів України (№ 95 від 20.05.05) зобов’язано внести ці координати в довідкові, статистичні, учбові та інші офіційні видання.

Беручи до уваги вищезазначене Національна академія наук України вважає за доцільне припинити дискусію щодо географічного центру України.

1

У 2004 році неподалік від нього на трасі зусиллями владних структур Шполянського району встановлено тимчасовий знак. На обласному рівні пропозиції громадськості, в тому числі й краєзнавчої, щодо облаштування географічного центру держави підтримки тоді не знайшли.

У 2011 році Черкаська обласна державна адміністрація розпочала вивчення питання щодо належного облаштування цього об’єкта – символа державності і суверенітету України.

Мельниченко В.М., 

 кандидат історичних наук, 

 голова Черкаської обласної організації

 Національної спілки краєзнавців України

 

Географічний центр України – символ державності

 (Інтервю в газеті „Вечірні Черкаси” // 16 травня 2006 року. – С.11.)

Нещодавно на Черкащині побував відомий в країні фахівець, який брав безпосередню участь у визначенні географічного центру України, Володимир Грицевич - кандидат географічних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсний член Українського географічного товариства. Він відповів на питання нашого кореспондента.

- Інколи доводиться чути: навіщо потрібен державі географічний центр її території, що він дає, для чого визначається?

- Ми, науковці сьогодні впевнено відповідаємо на це питання, наголошуючи на важливих суспільних функціях, які він виконує.

Першою є пізнавальна: географічний центр є однією з найважливіших географічних констант держави, оскільки відображає суттєві особливості її території. Друга функція – виховна: заходи з участю географічного центра держави можуть бути елементами багатьох ефективних форм громадянсько-патріотичного виховання. Третьою є об’єднавча: різні територіальні, політичні, громадські та інші суспільні компоненти держави мають можливість консолідуватися навколо свого центру. Четверта функція – атракційно-економічна: географічний центр є одним із екскурсійних об’єктів, включається в офіційні туристичні маршрути і може давати державі реальний прибуток.

- Володимире Степановичу, Ви брали безпосередню участь у  визначенні  географічного центру України, який знаходиться на Черкащині. З чого все починалося?

- У сучасній історії України роботи з визначенням її географічного центру почалися після здобуття нею незалежності.

У 1993 році мені разом з картографом Романом Кудликом доручили визначити місцезнаходження географічного центру України. Хоча в той час доводилося користуватися ще радянськими картами, які мали певні неточності, все ж таки вперше було встановлено, що такий центр знаходиться на території Черкаської області. Інформація про це була вміщена в 1994 році у навчальному посібнику відомого українського географа, професора Федора Заставного „Географія України”.

У наступні роки з’явилася низка публікацій, у яких автори викладали свої версії географічного центру України та різні методологічні підходи до його визначення, що викликало широкий інтерес науковців і громадськості до цього питання.

Доленосним днем у цій справі стало 18 грудня 2002 року, коли у Києві відбулося засідання Науково-технічної ради Державної служби геодезії, картографії та кадастру, на якому обговорювалася проблема визначення географічного центру України. Було прийняте рішення про створення робочої групи провідних фахівців Києва і Львова, якій доручили у 2003 році остаточно вирішити цю проблему.

2

- Тобто, останнє слово мала сказати наука?

- Так. Робочій групі на основі сучасних методик та міжнародного досвіду довелося розробляти наукову концепцію географічного центру території, визначатися з межами території держави, розробляти відповідні системи математичних моделей та комп’ютерні програми і здійснювати необхідні розрахунки.

Внаслідок кропіткої роботи встановлено, що географічний центр України, як центр ваги її території, знаходиться поблизу села Мар’янівка Шполянського району Черкаської області. Відрадно відзначити, що активну участь у цій роботі брали і черкащани – науковці Міжнародної академії наук екології, безпеки людини і природи. Придніпровське відділення цієї авторитетної наукової інституції діє в Черкасах. Ми постійно відчували підтримку громадськості, передусім обласної Спілки краєзнавців.

- Охарактеризуйте, будь ласка, основні наукові підходи у виконанні такої відповідальної роботи.

- Передусім, ми виходили з того, що географічний центр – це точка, яка перебуває в певному відношенні до території, причому мова йде про центр усієї території, а не якихось окремих елементів (наприклад, крайніх точок). Центральність певного місця відносно території означає певну рівноцінність положення відносно інших місць. Ця рівноцінність є ознакою деякої симетрії.

Поняття географічного центру держави не може визначатися довільно, а має відповідати певним загальним положенням. Серед них можна назвати такі: єдине розуміння центру представниками різних наук, здатність центру акумулювати в собі внесок від усіх регіонів території, незалежність центру від системи координат, можливість змістового розширення поняття, щоб на цій основі можна було знаходити складніші і не менш важливі центри (наприклад, центр населення, центр промислового чи сільськогосподарського виробництва тощо).

Усім цим вимогам ідеально відповідає розуміння географічного центру держави, як центру ваги її території. Метод центру ваги має ще ту перевагу, що дозволяє наочну фізичну інтерпретацію. Якщо вирізати з матеріалу фігуру, яка моделює досліджувану територію, то її центр можна встановити чи перевірити простим експериментом. Для цього достатньо покласти цю фігуру на гостре вістря, або підвісити за допомогою міцної нитки. В обох випадках (якщо вістря торкається центру ваги, або точка підвісу співпадає з ним) фігура буде знаходитись у рівновазі в горизонтальному положенні. Будь-яка інша точка, відмінна від центру ваги, такої рівноваги не дасть.

- Як, на ваш погляд, має бути облаштований такий важливий обєкт як географічний центр держави?

- Я глибоко переконаний, що ця робота повинна бути виконана на найвищому рівні. Адже це не просто формальний знак, а один із ключових символів державності України. У поєднанні з тим, що Черкащина по праву є й духовним центром українства, облаштування і використання географічного центру має відіграти неабияку роль в утвердженні єдності та злагоди у нашому суспільстві, створенні гідного іміджу України у світі.

Думаю, що справа честі владних структур усіх рівнів – створити монументальний ансамбль з оглядовим майданчиком та тематично-видовим павільйоном, які б уособлювали найбільш характерні особливості Черкащини і усієї України. Необхідно також створити необхідну інфраструктуру, здатну належно забезпечити відвідування цього місця туристами з України і закордону.