КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ЧЕРКАЩИНИ, ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Заставка

   20 квітня в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулася VІІІ науково-краєзнавча конференції «Черкащина в контексті історії України», присвячена 100-річчю Української революції 1917 – 1921 рр.

На адресу конференції надійшов вітальний лист Голови Національної спілки краєзнавців України, члена-кореспондента НАН України О.П. Реєнта, в якому зазначено, що «проведення конференції є підтвердженням того, що черкащани знають і шанують свою історію, своїх видатних земляків, які жили і творили в ім’я України, щиро вболівали за її долю і майбутнє». 

Учасників конференції привітали радник голови обласної державної адміністрації А.М. Кравець та директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради І.В. Волошин.

Науково-краєзнавчі конференції «Черкащина в контексті історії України» започатковані обласною організацією Національної спілки краєзнавців України. Перша відбулася у 2003 році і присвячувалася 50-річчю утворення Черкаської області. Відтоді конференції проводяться раз у 2 – 3 роки і присвячуються актуальним проблемам історії краю.

         Особливість таких конференцій полягає в тому, що в них, окрім науковців, беруть участь широкі верстви краєзнавчої громадськості з міст і районів області – учителі, працівники музеїв, архівів, історико-культурних заповідників, журналісти. Предметом досліджень є конкретні теми місцевої історії, які в багатьох випадках суттєво доповнюють напрацювання академічної науки. Участь в конференціях краєзнавців спільно з науковцями сприяє професіоналізації краєзнавчої роботи. За наслідками конференцій видаються збірники матеріалів, які користуються популярністю серед громадськості.

Цьогорічна VІІІ науково-краєзнавча конференція «Черкащина в контексті історії України», була присвячена 100-річчю Української революції 1917 – 1921 рр. Звернення до цієї теми набуває особливої актуальності з огляду на те, що Черкащина в добу революції відіграла важливу роль в розгортанні боротьби за українську державність. Тут формувалося Вільне козацтво, в Холодному Яру розгоралося полум’я загальноукраїнського повстанського руху. Територією краю героїчним Першим Зимовим походом пройшла Армія УНР.

IMG 7257 500x333

Kon 100 a 500x316

Предметом наукової дискусії стали події 1917 – 1921 років на Черкащині. Вони знайшли всебічне висвітлення на конференції, яка зібрала людей не байдужих до історії рідного краю і які, готуючи свої матеріали, провели велику дослідницько-пошукову роботу, опрацювали значний масив історичних джерел.

На пленарному засіданні з доповідями виступили проректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, заступник голови облорганізації НСКУ професор С.В. Корновенко («Українська революція 1917 – 1921 рр.: історичний досвід та традиції державотворення»), голова облорганізації НСКУ професор В.М. Мельниченко («Події Української революції 1917 – 1921 рр. на Черкащині»), професор В.В. Масненко («Регіональна специфіка Української революції 1917 – 1921 рр. на Черкащині у сучасному концептуальному осмисленні»).

IMG 7349 500x357

На пленарному засіданні заслухано також повідомлення Ю.Ю. Ляшка («Підтвердження історичних фактів, описаних у романі Ю. Горліс-Горського «Холодний яр» (за матеріалами польових досліджень»), Т.А. Клименко («Огляд документів 1917 – 1921 рр. з фондів Державного архіву Черкаської області»), С.А. Брижицької («Постать Шевченка в самосвідомості відвідувачів Тарасової гори в часи Української революції 1917 1921 рр.»), А.М. Кравця («Євген Слабченко з Канівщини – учасник Української революції 1917 1921 рр. і французький режисер»). 

Змістовна і зацікавлена дискусія відбулася у тематичних секціях – «Воєнні дії та повстанський рух на території Черкащини. Економічний розвиток та культурно-освітнє життя краю» та «Видатні постаті черкащан – учасників Української революції 1917 – 1921 рр. Увічнення революційних подій на Черкащині». 

IMG 7333 500x253

Оргкомітет висловив впевненість, що конференція стала важливою віхою у справі наукового осмислення історії Черкащини доби Української революції і дасть поштовх для активізації цієї роботи. А знання про боротьбу за незалежність і соборність України та військову звитягу земляків у 1917 – 1921 роках сприятиме вихованню у черкащан високих патріотичних якостей, гордості за свій рідний край і Українську державу. 

21 квітня краєзнавчу конференцію такої ж тематики провела Кам’янська районна організація НСКУ, а 27 квітня конференцію, присвячену 100-річчю Української революції 1917 – 1921 рр. – краєзнавці Умані.

 Strashevich 500x375

 DSCN6953 500x609