Людний Ф.П. Побачене і пережите. _ Черкаси: Вертикаль, видавець ПП Кандич С.Г., 2014. – 424 с.

10 02 2015 01

Важливим і дієвим засобом зміцнення духовних підвалин нашого суспільства на сучасному етапі його розвитку є краєзнавство, головне завдання якого – всебічне дослідження та висвітлення минувшини і сьогодення кожного куточка рідної землі, створення повноцінних літописів міст, сіл та окремих колективів, які завжди були й залишаються осередками, де живуть та працюють люди і які є часткою нашої великої Батьківщини, ім’я якій Україна.

Саме краєзнавці, відтворюючи сторінка за сторінкою далеку і близьку історію рідного краю, доносять до сучасників об’єктивну інформацію про своїх земляків, в тому числі й незаслужено забутих, про час, в який вони жили і творили. Доробки дослідників рідного краю користуються великою популярністю серед громадськості і виконують важливу пізнавально-виховну функцію, служать надійною основою історичної пам’яті, невичерпним джерелом натхнення і патріотизму для громадян нашої держави.

У цю суспільно значиму справу свій внесок роблять і краєзнавці Черкащини – патріоти рідного краю і України. Їх самовіддана і подвижницька праця набуває дедалі більшого визнання, стає важливим чинником сучасних державотворчих процесів. Підтвердженням цього є здійснені останнім часом видання значної кількості різних за тематикою і жанровою спрямованістю краєзнавчих праць – ґрунтовних монографій і науково-популярних книг, невеликих нарисів і статей у журналах та періодичній пресі. Відрадно, що серед авторів таких праць – не тільки науковці і штатні працівники музейних чи архівних установ, а й люди, для яких літописання рідного краю є не службовим обов’язком, а життєво необхідною справою. Вони за велінням серця і без будь-якої винагороди ведуть активну дослідницько-пошукову роботу, вивчаючи свій рідний край.

З особливою приємністю серед таких авторів називаю Федора  Петровича Людного – самовідданого дослідника історії Кам’янщини, справжнього її патріота. Понад півстоліття пропрацювавши на педагогічній ниві, він, як ніхто інший, розуміє важливість вивчення і донесення до нинішніх і прийдешніх поколінь знань про минуле кожного куточка рідного краю, де переплелися героїчні і трагічні сторінки нашої історії. Визнанням краєзнавчих здобутків Ф.П. Людного є високе звання «Почесний краєзнавець України», якого він удостоєний.

 Мабуть, немає такої теми місцевого життя, яка б не попадала в поле зору Федора Петровича і не знайшла відображення в його майстерно написаних численних нарисах, статтях та замітках в пресі, науково-популярних виданнях, а в останні роки і в книгах, які користуються неабиякою популярністю серед читачів. Позитивним є те, що Ф. П. Людному внаслідок копіткої багаторічної праці вдалося розшукати і включити до своїх публікацій чимало досі невідомих широкому загалу фактів з історії Кам’янки та району, біографій своїх земляків. При цьому він, не вдаючись до звичних шаблонів, намагався якомога повніше розкрити самобутність і неповторність рідного краю, показати його роль і місце в історії нашої держави.

Відзначаючи вагомий краєзнавчий доробок Ф. П. Людного останнього десятиліття, разом з тим, ми змушені констатувати, що якось непомітно відійшли на другий план його цікаві і оригінальні матеріали 1970 – початку 1990-х та наступних років, в яких він торкався найрізноманітніших і актуальних тем, висвітлюючи повсякденне життя краю. Характерно, що  виступи Федора Петровича на сторінках періодики були відвертими і позбавлені традиційної для багатьох тогочасних авторів кон’юнктури. На сьогодні публікації тих років є важливим джерелом вивчення місцевої історії, оскільки вони дають можливість відчути атмосферу і сам дух часу, в який жили і трудилися люди. 

Тому цілком виправданою є підготовлена автором збірка своїх публікацій в журналах та газетах (включаючи центральні – тодішні союзні та республіканські), а також в обласних та районних газетах. Зі сторінок книги Ф.П. Людного з промовистою назвою «Побачене і пережите» перед читачем постає не тільки далека минувшина, а й ще зовсім близька в часі історія Кам’янщини та герої його статей – сучасники автора, батьки і діди нинішнього молодого покоління, яке живе і продовжує славні традиції цього благословенного краю.

Насиченість цікавим фактичним матеріалом, дохідлива мова викладу і вдало вибудувана структура робить книгу особливо привабливою для читачів. Переконаний, що вона сприятиме розширенню їх знань про свій рідний край, виховуватиме повагу до його історії і людей, які її творили, формуватиме у них високі громадянсько-патріотичні почуття.

Низько вклоняючись та висловлюючи вдячність Федору Петровичу за подвижницьку працю і представляючи читачам його книгу, бажаю, щоб вона сповна служила справі виховання у людей, передусім представників молодого покоління, гордості за свій рідний край і Україну.

Василь МЕЛЬНИЧЕНКО,
голова Черкаської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України,
кандидат історичних наук, професор