Легенди і перекази Городищини / Упорядник Т.М. Горідько. – Черкаси: «ІнтролігаТОП, 2014. – 48 с.

27 01 2015 04

НАЙДАВНІШИЙ ПЛАСТ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

   Городищина – самобутній і неповторний край, минувшина якого оповита численними легендами і переказами. Тому й не випадково, що саме цей найдавніший пласт усної народної творчості склав основу пропонованої читачам книги, до якої увійшли матеріали, записані місцевими краєзнавцями – працівниками бібліотечних установ від старожилів району.

Вміщені в книзі легенди та перекази розповідають про важливі події в історії Городищини, життя і вчинки земляків, окремі населені пункти краю та походження їх назв. В розповідях про далеке і близьке минулез уст в уста передавалися не тільки реальні факти, а й народна вигадка, поетичні доповнення, смислові символи, які перетворювали оповідання в цей унікальний жанр усної народної творчості, який дійшов до наших днів.

І хоч легенди і перекази ми не сприймаємо як повноцінне історичне джерело, однак нерідко в них більше правди, ніж у деяких свідомо сконструйованих без належних доказів історичних сюжетах. Вони мають велике пізнавальне та виховне значення, оскільки несуть у собі інформацію про різноманітні прояви духовного життя людей, розкривають спосіб їх мислення та сприйняття світу, дозволяють краще пізнати своєрідність їх характеру. Легенди і перекази служать збереженню в пам’яті і передачі знань про минуле рідного краю, намагаються пояснити виникнення різних явищ природи, фіксують народні звичаї та обряди.

 Книга «Легенди і перекази Городищини» збагачує палітру краєзнавчих досліджень цього куточка Черкащини, розширює межі пізнання його історико-культурних традицій. Вдячності заслуговують усі, хто брав участь у підготовці матеріалів для цього невеликого за обсягом, але змістовного видання: працівники бібліотек району та М.М. Щербина, які записували легенди і перекази, Т.М. Горідько – упорядник книги.

Слова вдячності читацький загал висловлює, уродженцю Черкащини,  генеральному директору Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В’ячеславу Михайловичу Боковцю, за сприяння якого книга побачила світ і знайшла свій шлях до читача.

Користуючись нагодою, хочу подякувати усім краєзнавцям Городищини за невтомну і безкорисливу працю на ниві пошукової та просвітницької роботи, висвітлення маловідомих і нерідко незаслужено забутих сторінок історії своєї малої батьківщини та людей, які її творили. Шана тим, хто вивчав історію рідного краю в минулі часи, зокрема Івану Петровичу Гуріненку – самовідданому досліднику, який багато зробив, щоб донести до нинішніх і прийдешніх поколінь знання про минуле кожного куточка Городищини.

Переконаний, що книга буде схвально сприйнята громадськістю, збагатить читачів знанням про минуле рідного краю, виховуватиме у них повагу до своєї історії і культури, сприятиме формуванню високих громадянських і патріотичних якостей.

Василь МЕЛЬНИЧЕНКО,
голова Черкаської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України,
\професор Черкаського національного університету
 імені Богдана Хмельницького