На Чорнобаївщині пишеться історія кожного села

Понад 40 років тому, в 1972 році, завдяки зусиллям і громадянській позиції видатного державного і громадського діяча Петра Тимофійовича Тронька було завершене видання 26-томної праці з історії міст і сіл України. Цим фундаментальним виданням, до підготовки якого були залучені науковці і громадські дослідники України, в тому числі і Черкащини, вперше у світовій практиці започатковано написання історії усіх населених пунктів окремо взятої держави.

 

Багатотомник, не зважаючи на зумовлені тогочасними ідеологічними установками тенденційні оцінки окремих суспільно-політичних явищ історії, пропуски ,,незручних” історичних сюжетів, залишається найповнішим літописом українських міст і сіл. В ньому містяться важливі і не підвладні ідеологічній кон’юнктурі довідкові матеріали, які уточнюють час виникнення населених пунктів, основні події в різні періоди їх історії, дають інформацію про археологічні, архітектурні, історико-культурні пам’ятки тощо.

Однак час не стоїть на місці і на сьогодні надзвичайно актуальною є необхідність підготовки на основі сучасної методології та видання праць з історії міст і сіл незалежної України. Одними з перших у цю суспільно значиму справу включилися краєзнавці Черкащини. Підтвердженням цього є здійснені останнім часом видання значної кількості різних за тематикою і жанровою спрямованістю праць про населені пункти краю. Головне, що притаманне їм та їх авторам – це небайдужість до історії своїх міст і сіл, прагнення донести до людей знання про їх далеке і близьке минуле.

Значний досвід в дослідженні історії населених пунктів напрацьовано в Чорнобаївському районі. Тут за підтримки органів влади і обласної організації Національної спілки краєзнавців України реалізується розроблена програма, якою передбачено до 60-річчя утворення Черкаської області видати комплексну працю з історії усіх населених пунктів краю.

І ось 13 березня громадськості району було презентовано першу з двох книг під назвою ,,Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів”. Ініціатором і автором цього унікального видання є член Марія Василівна Приліпко – самовіддана  дослідниця історії своєї ,,малої батьківщини”, справжня її патріотка. Багато років пропрацювавши на педагогічній ниві, вона, як ніхто інший, розуміє важливість вивчення і донесення до нинішніх і прийдешніх поколінь знань про минуле кожного куточка рідного краю, де переплелися героїчні і трагічні сторінки нашої історії.

1 18 03 2013

Працюючи над книгою, М.В. Приліпко провела значну за обсягом пошуково-дослідницьку роботу в архівних установах, бібліотеках та музеях, зустрічалася і записувала спогади великої кількості своїх земляків. Їй вдалося відтворити цілісну картину історії сіл свого району, в тому числі й тих, що були затоплені водами Кременчуцького водосховища, від найдавніших часів до сьогодення. В книзі із сучасних методологічних позицій відображено події і явища минулого. Пошановано людей, які в різний час жили і самовіддано трудилися на рідній землі, всього автор згадала імена близько 10 тисяч своїх  земляків.