Електронна бібліотека "Моя Черкащина"

Черкаської обласної організації

Національної спілки краєзнавців України

 

Шановні черкащани, гості краю!

   Із сайту «Краєзнавча Черкащина» обласної організації Національної спілки краєзнавців України відкрито доступ до електронної бібліотеки книг та статей членів НСКУ краєзнавчого спрямування, номерів журналу «Краєзнавство Черкащини», збірників науково-краєзнавчих конференцій «Черкащина в контексті історії України», інших матеріалів. Їхня тематика – історія, культура, природні багатства та економіка, видатні постаті Черкащини – самобутнього і неповторного краю України.

   Електронна бібліотека започаткована за пропозиціями широкої громадськості, передусім освітян, працівників культури, журналістів, студентів, учнів, не байдужих до історії рідного краю черкащан. Потреба в такій сучасній формі книгокористування давно назріла, оскільки краєзнавча література видається з великими труднощами і зовсім малими тиражами, відразу стаючи раритетом.

   Створення електронної книгозбірні – внесок обласної організації НСКУ у справу вивчення і поширення знань про Черкащину, виховання у її жителів поваги до власної історії і сучасності, до гідної наслідування трудової і ратної звитяги наших земляків. Адже сьогодні краєзнавча література, як і знання про край взагалі, становить основу формування у молоді високих громадянсько-патріотичних  якостей, любові до рідної землі і держави, готовності захищати на ній мир і спокій.

   Наша бібліотека містить електронні аналоги друкованих видань про Черкащину у форматі PDF. Поки що їх небагато, але бібліотека постійно поповнюватиметься, розширюючи хронологічні і тематичні межі інформації. Пропоновані користувачам праці черкаських краєзнавців та краєзнавчі матеріали подаються в алфавітному порядку.

   Сподіваємося, що з часом електронна бібліотека нашої Спілки стане важливим пізнавально-виховним осередком інформаційного простору. Бібліотека відкрита для читачів, надає вільний доступ до інформації і знань про рідний край. Ласкаво просимо!

Черкаська обласна організація Національної спілки 

краєзнавців України

 

STx 1186-1189

А

Архив Юго-Западной России.  Часть 7. Том I.  Акты о заселений Юго-Западной России (1386 — 1700 гг.) / Под ред. В. Б. Антоновича. – К., 1886. – 647 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/Y051O20evUL7Y

 

Архив Юго-Западной России.  Часть 7. Том II. — Акты о заселений Юго-Западной России (1471 — 1668 гг.) / Под ред. М. Ф. Владимирского-Буданова. – К., 1890. – 644 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/d/cz58mhodvUL5n

Б

Беляшевский Н. Монетные клады Киевской губернии.  К. : Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889.  162 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/MiFCMT1TtpNQB 

 

Борщ М. І. З вершин славетних черкащан. Краєзнавчі нариси, вірші, поеми. – Черкаси: видавець Кандич С. Г., 2013. – 336 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/vLc74OPgt8hB3 

 

Бубенок О. Б. Легенды об основании города Черкассы: правда или вымысел? / О. Б. Бубенок // Східний світ.  2012.  № 3.  С. 5 – 17.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/HhEo5NvGvyxRZ

В

Войтова Л. Розвиток освіти на Черкащині: спроба ретроспекції / Л. Войтова // Історико-педагогічний альманах. – 2013.  Вип. 1.  С. 52 – 58.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/-r2SNuHitoL2W 

 

Г

Гончаренко В. А. Черкащина в легендах та переказах. Краєзнавчий довідник.  Черкаси. : Видавець Чабаненко Ю. А., 2006.  384 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/M8yBOlYqtpP5H  

 

Горохівський П. І. Уманщина в епоху міді-бронзи.  Умань: ПП Жовтий, 2011.  240 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/4JcS4ECutpPE4 

 

Д

Довжук І.В. Цукрова промисловість Наддніпрянської України в середині ХІХ ст. / І. Довжук // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – Вип. ХІХ. – С. 100 – 103.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/G0lLO1lNtpPSN

 

Ж

Жарких М. Терехтемирів — К., 2013.  277 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/Fp6IjxsVtpPiC 

 

І

Історичне краєзнавство: досвід, практика, перспективи. (Історико-краєзнавча робота в навчальних закладах Черкащини. До 55-річчя утворення Черкаської області) / уклад.  Н. М. Степанова.  Черкаси: Видавництво ОІПОПП, 2010.  55 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/AfeT-GZttpQAf 

 

Історія міст і сіл Української РСР: В 26 т. Черкаська область / АН УРСР. Ін-т історії; Голов. редкол.: П. Т. Тронько (голова) та ін. – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1972. – 788 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/d/rcEQu0FtyWpME

 

К

Козоріз В. З історії розвитку шкільної освіти у містечку Драбів / В. Козоріз. – Х., 2016. –  37 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/FZkAy72ktNsUg 

 

Комарніцький О. Б. Педагогічні навчальні заклади Черкащини у 20-30-ті рр. ХХ ст.: реорганізації та формування студентського складу / О. Б. Комарніцький // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки.  2013. – Т. 23.  С. 416 – 424.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/wfuU7HDNuChjQ 

 

Костюк М. В. Забуті сторінки в становленні аграрної освіти та науки в Черкаському краї: Бобрицька школа садівництва та городництва / М. В. Костюк // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей.  Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 26.  С. 348  353.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/q_7wug-6uCjVw 

 

Краєзнавство: науковий журнал. – 2016. – Ч. 1–2 (94–95). – 292 с. 

Режим доступу: https://yadi.sk/i/Inzbq9JZteqzS

 

«Краєзнавство Черкащини»: випуск 1–10 : анотований бібліографічний покажчик / уклад. : А. П. Іржавська, О. З. Силка ; авт. вступ. ст. В. М. Мельниченко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 96 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/yzW78zYhtpPre

 

Краєзнавство Черкащини. Збірник. – № 9. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С.Г., 2011. – 252 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/QwXJSZTYt8wwV

 

Краєзнавство Черкащини. Збірник. – № 10. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С.Г., 2013. – 248 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/Gn3NZTGlt8wy5 

 

Краєзнавча Шевченкіана України. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, м. Канів, 24-25 жовтня 2014 р. / За заг. ред. О.П. Реєнта. – К., 2014. – 365 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/F5zJXHTXt8y7H 

 

Л

Ластовський В. В. Документ 1926 р. про охорону місця знаходження Черкаського замку / В. В. Ластовський // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр.  2009.  Вип. 15.  С. 139 – 144.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/hrkcXkbhuCioG 

 

Ластовський В. В. Легенда про походження міста Черкаси та її реальність / В. В. Ластовський // Часопис української історії.  2015.  Вип. 32.  С. 7 – 11.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/D3P5XcpMuCivF 

 

М

Мицик Ю. А. Канівське та Черкаське староства в описі малознаної люстрації 1631–1633 років / Ю. А. Мицик // Краєзнавство. – 2009. – № 3–4. – С. 43 – 53.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/P-LZfaaQuCi8j

 

Мицик Ю. А. Чигирин – гетьманська столиця / Ю. А. Мицик.  К. : Києво-Могилянська академія, 2007.  392 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/51gz3-EDuChr2

 

Мельниченко В. М. Шевченкіана Черкащини / В. М. Мельниченко. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – 208 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/kefUqKfqt8wce 

 

Мошенський С. Куцівський бурлака (120-річчю від дня народження Тодося Степановича Осьмачки присвячується) / Мошенський С. – Черкаси : "ІнтролігаТОР", 2016. – 112 с. 

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/LdG8A-e4tHK8d 

 

Н

Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941–1944): збірник наукових статей, документів, матеріалів та спогадів / Керівник проекту О. А. Воронкіна, упорядники: В. М. Мельниченко, Т. А. Клименко, Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2013. – 366 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/bG_4PXdht8wzz 

 

П

Похилевич Л.И. Сказания о населённых местностях Киевской губернии / Л. И. Похилевич.  К. : Киево-Печерская лавра. – 1864. – 763 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/YOgjbfk8uN5tt

 

С

"Святиня і Голодомор": свідчення очевидців / упоряд.  О. В. Білокінь. – Л. : ПП Сорока Т. Б., 2003. – 60 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/kHAq5zSjtpNtd 

 

У

Украдене дитинство: діти і підлітки у роки Другої світової війни: збірник наукових статей, документів, матеріалів та спогадів / Авт.-упоряд.: Г. М. Голиш, Т. А. Клименко, В. М. Мельниченко. – Черкаси : Вертикаль, видавець С. Г. Кандич, 2015. – 192 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/FxWVt6p8t8xMv 

 

Україна Тараса Шевченка: іст.-краєзнав. нариси / упоряд.: Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко.  Харків: Фоліо, 2014.  575 с.

 Режим доступу: https://yadi.sk/i/3T5QnlchwsuzK

 

Ч

Черкас Б. В. Остафій Дашкович  Черкаський і Канівський староста XVI ст. / Б. В. Черкас // Укр. іст. журн.  2002.  № 1.  С. 53 – 67.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/xkGQV94WuChxz

 

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Першої науково-практичної конференції “Черкащина в контексті історії України”, з проблем історії міста Черкаси, присвяченої 60-річчю утворення Черкаської області / відп. ред. В. М. Мельниченко. – Черкаси: Ваш Дім, 2004. – 476 с.

Режим доступу: https://yadi.sk/i/4ddfCtfltvcLf

 

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Шостої науково-практичної конференції “Черкащина в контексті історії України”, з проблем історії міста Черкаси, присвяченої 20-річчю незалежності України / відп. ред. В. М. Мельниченко. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2011. – 228 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/eE0OQk99t8xZU 

 

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції «Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області. / редактор-упорядник В. М. Мельниченко. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С. Г., 2014. – Частина 1. – 200 с.

Режим доступу:  https://yadi.sk/i/-M_yJGIFt8xuN 

 

Черкащина в контексті історії України. Матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції «Черкащина в контексті історії України», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської області. / редактор-упорядник В. М. Мельниченко. – Черкаси: “Вертикаль”, видавець Кандич С. Г., 2014. – Частина 2. – 308 с.

Режим доступу:   https://yadi.sk/i/MEUExBY1t8xxV