Положення про обласну краєзнавчу премію імені Михайла Максимовича

 

1.    Обласна краєзнавча премія імені Михайла Максимовича (далі – премія) заснована обласною радою та обласною адміністрацією з метою підтримки краєзнавства як важливого засобу громадянсько-патріотичного виховання та заохочення дослідників історії Черкащини до нових і важливих здобутків у галузі краєзнавства.
2.    Премія присуджується один раз на рік до дня народження Михайла Максимовича – 15 вересня.

 

3.    Конкурс на здобуття премії оголошується за чотири місяці до дня народження вченого – з 15 квітня. Висунення робіт на здобуття премії закінчується 15 серпня. Список тих, що допущені до участі у конкурсі, публікується в пресі для громадського обговорення.
4.    До участі в конкурсі допускаються вагомі дослідження авторів та авторських колективів в різних сферах краєзнавства, які надруковані протягом п’яти останніх років до часу присудження премії. За своїм змістом вони обов’язково стосуються Черкащини, її минулого та сучасного, мають пізнавально-виховне значення і є оригінальними у своєму роді. Мова видання – українська.
5.    Право висунення робіт на здобуття премії мають колективи наукових установ та організацій (чи їх підрозділів), творчих спілок, культосвітніх і навчальних закладів, культурологічних об’єднань та засобів масової інформації. При цьому додається належним чином оформлений протокол зборів чи засідання керівного органу організації (установи), яка висуває дослідження.
6.     Організація (установа), яка висуває кандидатуру на здобуття премії, подає до конкурсної комісії у визначений положенням час прийому робіт такі документи: а) офіційне подання з формулюванням пропозиції та її коротким обґрунтуванням; б) два примірники представленої роботи; в) рецензії та відгуки, опубліковані у пресі (якщо такі є).
7.    Проведення конкурсу на здобуття премії здійснює конкурсна комісія, яка повноважна при наявності трьох третин свого складу. Комісія може проводити засідання і приймати рішення про присудження премії при наявності не менше двох третин свого складу. Рішення про присудження премії приймається таємним голосуванням більшістю голосів присутніх членів комісії.
8.    Премія присуджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації на підставі рішення конкурсної комісії та наданих обласною радою повноважень.
9.    Лауреатам премії (окремим авторам і авторським колективам) вручаються дипломи і грошові винагороди. Дипломи підписують голова обласної ради, голова обласної державної адміністрації та голова конкурсної комісії.
10.     Хід конкурсу та його підсумки висвітлюються в обласних засобах масової інформації.